Tokio Oil and Vinegar  Bottles
Tokio Oil and Vinegar  Bottles
Tokio Oil and Vinegar  Bottles

Tokio Oil and Vinegar Bottles

Regular price €40,00
/

Borosilicato glass

18+4 x 5,5cm & 12+5 x 7 cm